O projektu

„Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0036

Datum realizace projektu: 1. 1. 2010 -31. 10. 2011

Náklady projektu: 1 900 000,– Kč

Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a učitelů střední školy a partnerské základní školy s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v 7 ucelených oblastech environmentální výuky s využitím potenciálu  dendrologicky významného školního parku. Dojde k projektovému vyučování, k tvorbě vzdělávacích modulů zaměřených na expozice přírodnin a odborné průvodcování. Součástí je také tvorba digitálních  prezentací, informačních tabulí s popisy expozic, měnitelných výstav a soutěží, provozování letní učebny v parku a klasické environmentální učebny s množstvím sbírkových materiálů a digitálních záznamů z oblasti přírody pro širokou škálu žáků základních a středních škol. Projekt je zaměřen na tvůrčí činnost i nevšední možnosti výuky. Vede tak k dalšímu stupni pokroku ve výuce, nejen k tvorbě materiálu a výuce samotné, ale také k jejich prezentaci, propojení základního a středního vzdělávání, k prohlubování rétorických dovedností a odborných znalostí v této důležité oblasti.

Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin

Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů

Modul 3 botanická: 120 parcelek

Modul 4 vřesoviště a skalka: pestrý výskyt rostlin

Modul 5 ovocný sad: 6 řad- druhy, odrůdy, tvary, způsoby- 150 rostlin

Modul 6 zelenina: 40 parcel zelenin

Modul 7 keře a trvalky: 80 druhů rostlin

Environmentální učebna s vybavením z projektu.

Letní environmentální učebna  – navíc aktivita školy.

Výstupy modulů:

 • Popsané a doplněné exponáty s cedulkami
 • Informační tabule s plánky, popisy, taxonomickým zařazením
 • Informační tabule se soutěžemi, kvízy- po 3 měsících obměna
 • Digitální prezentace expozice
 • Velká soutěž pro žáky základních škol s cenami
 • DVD s výše uvedenou expozicí a zajímavostmi
 • Soubor žáků znalých expozice, obměny soutěží, provádění
 • Exkurse a spolupráce s partnerskou ZŠ Englišova
 • Exkurse žáků ostatních základních škol
 • Spolupráce při tvorbě environmentálních učeben
 • Exkurse do vybraných lokalit v rámci ČR
 • Prezenční listiny a autoevaluační dotazníky
Název projektu

Moderní environmentální vzdělávání v přírodě

Reg.number:
CZ.1.07/1.1.07/02.0036

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz

Archives